Home > KONZULI ÜGYEK
Notice on Adjusting the Application Requirements for the Health Code/Health Status Declaration for Passengers Coming from Hungary to China
2021-02-19 01:08

 

Due to the global COVID-19 epidemic and the risk of cross-infection duringinternational travel, the Chinese Embassy in Hungary has adjusted application requirements for health code/health status declaration as follows, effective from Feb. 19, 2021:

 

1. At present, direct flights between China and Hungary have not been resumed. Departing from Hungary to China requires transit through a third country. Regardless of the means of transportation to transfer to a third country, the passengers should conduct the "dual testing" of COVID-19 nucleic acid test and IgM antibody test in Hungary and in the transit country respectively, and report to the Chinese Embassy in Hungary and the Chinese Embassy/Consulate in the transit country and apply for a health code/health status declaration. Failure to conduct a test in Hungary and obtain a health code/health status declaration will result in the passengers being unable to apply for a health code or health status declaration at the Chinese Embassy or Consulate in the transit country.

 

2. Passengers departing from Hungary can travel to China with one transitat most, and the Chinese Embassy in Hungary will no longer issue health codes or health status declarations for passengers with two or more transits.

 

3. When applying for a health code or a health status declaration, the passenger should upload the pictures of the passport data page, test reports, itinerary, residence permit/visa in Hungary as required. The lack of application materials may affect the passenger's obtaining of a health code or health status declaration, and may cause travel delays and economic losses.

 

4. Apart from those who have already been inoculated, a passenger who has COVID-19 infection history or had positive nucleic acid test and IgM and IgG antibody test results, the local hospital should provide a diagnosis certificate containing lung CT or X-ray results, and two negative nucleic acid tests (at least 24 hours apart). The parties concerned should truthfully declare their medical history and testing conditions. In the above cases, a 14-day-long quarantine and health testing are required. If the passenger can provide nucleic acid and IgM antibody test results within 48 hours before boarding and meet the "dual negative" requirements, the passenger can apply for a health code/health status declaration online.

 

5. Please refer to our notice on February 5th for the application requirements of inoculated persons.

 

 

 

Értesítés a Magyarországról Kínába érkező utasok egészségügyi kódjának/egészségügyi állapot nyilatkozatának igénylési elfogadási követelményeinek kiigazításáról

 

Jelenleg a globális új koronavírus járvány még mindig nagyon súlyos, és a nemzetközi utazásokban az átfertőződés kockázata viszonylag magas. A magyarországi Kínai Nagykövetség a "ha nem szükséges, ne utazzon" elvet javasolja. 2021 Feb.19-től, ha Kínába kellene utaznia, kérjük, vegye figyelembe az egészségügyi kód/egészségügyi állapot nyilatkozat kérelem újonnan módosított elfogadási követelményeit a következők szerint:

 

1. Jelenleg a Kína és Magyarország közötti közvetlen járatok még nem indultak újra. Magyarországról Kínába történő utazáskor egy harmadik országon keresztül kell átszállni. Függetlenül a harmadik országba történő utazás módjától, az utasoknak el kell végezniük a COVID-19 nukleinsav teszt és az IgM antitest teszt „kettős tesztelését" Magyarországon, illetve a tranzitországban, és be kell jelenteniük a magyarországi Kínai Nagykövetségen és a tranzitországban található Kínai Nagykövetségen/Konzulátuson, és egészségügyi kódot/egészségügyi állapot nyilatkozatot kell kérelmezniük. Amennyiben az utasok nem végeztetnek Magyarországon teszteket és nem kapnak egészségügyi kódot/egészségügyi állapot nyilatkozatot, nem tudnak egészségügyi kódot vagy egészségügyi állapot nyilatkozatot kérelmezni a tranzitországbeli Kínai Nagykövetségen vagy Konzulátuson.

 

2. A Magyarországról induló utasok legfeljebb egy átszállással utazhatnak Kínába, és követségünk nem ad ki egészségügyi kódokat vagy egészségi állapot nyilatkozatokat a két vagy több átszállással rendelkező utasok számára.

 

3. Egészségügyi kód vagy egészségügyi állapot nyilatkozat igénylésekor az utasnak szükség szerint fel kell töltenie az útlevél adatokat tartalmazó oldalát, a teszteredmény jelentéseket, az útitervet és a magyarországi tartózkodási engedélyt/vízumot. A kérelmezéshez szükséges dokumentumok hiánya befolyásolhatja az utas számára az egészségügyi kód vagy az egészségi állapot nyilatkozat megszerzését, valamint az utazásban késedelmet és gazdasági veszteségeket okozhat.

 

4. Az új koronavírus vakcina által produkált IgM és IgG antitestek pozitív eredményei mellett, minden olyan utas számára, akinek előzményei voltak COVID-19 fertőzés kapcsán vagy még nem diagnosztizálták, de pozitív nukleinsav-teszt, valamint IgM és IgG antitest teszt eredményei voltak, a helyi kórháznaknak diagnosztikai igazolást kell kiállítania, amely tartalmazza a tüdő CT vagy röntgen eredményeit, és két negatív nukleinsav tesztet (legalább 24 óra eltéréssel egymástól). Az érintett feleknek az igazságnak megfelelően kell nyilatkozniuk kórtörténetükről és vizsgálati körülményeikről. A fenti esetekben 14 napos karantén és egészségügyi vizsgálat szükséges. Amennyiben a teszt eredménye normális, és az utas az utazás előtt 48 órán belül újbóli nukleinsav és IgM antitest tesztet végeztet, és megfelel a „kettős negatív tesztelés" követelményeinek, az utas egészségügyi kódot/egészségi állapot nyilatkozatot kérelmezhet nagykövetségünkön.

 

5. Kérjük, olvassa el követségünk február 5-i értesítését a már beoltott személyek kérelmezési követelményeiről.

 

Suggest To A Friend
  Print